منبع طبیعی لاتکس

منبع طبیعی لاتکس

دستکش های تولید شده ازلاتکس
دستکش صنعتی

دستکش صنعتی ابتکار دو رنگ

هر کجا دست هست دستکش هم هست
دستکش خانگی مهری

هر کجا دست هست دستکش هم هست

هر کجا دست هست دستکش هم هست
ضد برش
تینا
پرنیان
رزیتا
تکنوکار
تکنیک کار
نام آوران
مهری
ابتکار